Anasayfa   |   English  
 
     


    

Yardım ve Bağışlarınız için Vakıf Mali Müşavirimiz Özcan DEMİRTAŞ ile irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0532 591 93 91
ozcandemirtas@hotmail.com
 


Kök Hücre Nakli Nedir?

Kök Hücre Toplanması

Kök Hücre Kaynakları

Kök Hücre Uygulamaları

Sorunlar

Allogeneik Kök Hücre Nakli Nedir?

Otolog Kök Hücre Nakli Nedir?

Unrelated nakiller

Uygun kardeş ve birinci derecede akraba vericisi olmayan kişilere, akraba olmayan kişilerden yapılan kök hücre nakilleridir. Bu nakillerde, AKHN' de görülen sorunlar, çok daha sık ve şiddetli olarak ortaya çıkar. Doku tipi % 100 tutsada bu yüksek risk geçerlidir. Kendi ırkı dışında bir ırkın kullanılması, riske risk ekler. Başarı oranı düşük, ölüm riski fazladır. Bu seçenek, kesinlikle hastanın çok arzulu olmasını gerektirir. Ayrıca, maliyeti çok yüksektir. Yüzlerce, hatta binlerce gönüllünün taranması, daha nakil öncesinde, çok zaman ve para gerektirir. Nakil sonrası sorunlar da çok fazla olacağı için, bunların tedavisi, maliyeti birkaç misli artıracak ve durumu güçleştirecektir. Maliyet de, risk de yüksektir. Ölüm riski, % 80"e kadar çıkabilir. Sonuç olarak, Unrelated nakillerde, yarar/zarar tartışması çok iyi yapılmalı, hasta ve ailesi bunları çok iyi bilmelidir. Peşin olarak başarısızlığı ve hasta kaybını gözönünde tutmalıdır.

Tüm nakillerde, hasta ve aileler uzun ve zor bir savaşa girdiklerini, en azından uzun bir süre yaşamlarının tümüyle değişeceğini bilerek, kendilerini yeni bir yaşama hazırlamalıdır. Ailelerin; sürekli hekimle ve hastaneyle buluşabilecek, hergün tetkik yaptırabilecek, yaşamındaki diğer sosyoekonomik sorunları geri plana atmasını gerektiren bir yaşam şekline adım attıklarını kavramaları gereklidir.Yaşam yerleride buna paralel olarak değişebilecektir. Yani, sadece hasta değil, aile bireyleri de, bu olayda sosyoekonomik olarak zedelenebileceklerini kabullenmelidir. Eski tabirle, "Kemik iliği nakli", basitçe, ilik hücrelerinin alınıp verilmesiyle bitiveren, mucize bir yaklaşım değildir. Aksine, çok sayıda tedavi şeklini içine alan, çok sayıda uzman doktor ve labratuvar hizmeti gerektiren, bir tedaviler zinciridir. Yaşamı da, ölümü de içerir. Tüm bu zor gerçeklere karşın, bazı hastalarda, başka seçeneklerle kıyaslanmayacak yararları vardır. Zamanlaması iyi yapılırsa, teknik olanaklar yeterliyse, hastanın performansı çok iyiyse ve uygun bir verici varsa (AKHN 'de), iyi merkezlerde sonuçlar çok mutluluk verici olabilir.

Şunları unutmayınız:

Tedaviniz uzun sürebilir.

Çeşitli ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz.

Beklenti dışı bazı sorunlar da çıkabilir.

Hastalık tekrarlayabilir.

İşyeri ve yaşadığınız şehri değiştirmeniz gerekebilir. Çünkü sık sık kontrole gelmeniz ve belli aralıklarla kan tahlilleriniz, kemik iliği kontrolleri gerekecektir. Bu aralıklar önceden size söylenen sürelerden kısa olabilir.

 
 
Tasarım ve Uygulama, PLEKSUS